Verduurzaming dankzij bijdrage Oranjefonds

Stichting Gebouw De Havik heeft een WarmteBoost bijdrage ontvangen! Met deze financiële impuls kan Stichting Gebouw De Havik het pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor het dorp.
Het Programma #WarmteBoost is een gezamenlijk initiatief van het Postcode Loterij
Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Door het programma kunnen ontmoetingsplekken hun energiekosten verlagen en een duurzaam toekomstperspectief krijgen.
Het programma wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

De Havik, geschikt voor veel verschillende activiteiten

Welkom op de site van Stichting De Havik. De Havik werd oorspronkelijk als buurtvereniging opgericht op 19 januari 1979 en vanwege aanzienlijke groei, mede mogelijk gemaakt door een eigen gebouw, in 2000 omgevormd tot “activiteitencentrum”, waar voor jong en oud plaats is voor hobby, creativiteit, contacten enz.

Het gebouw beschikt over twee zalen. De grote zaal op de begane grond wordt gebruikt voor de  grotere activiteiten van Activiteitenvereniging De Havik en van Schaakvereniging Sliedrecht, de kleinere bovenzaal is voornamelijk bestemd voor verhuur aan andere verenigingen en instellingen. Verhuur wordt geregeld door de Stichting Gebouw De Havik.

Het werk in het gebouw De Havik wordt geheel uitgevoerd door een groot aantal vrijwillig(st)ers en is gericht op leden en niet-leden van de hurende verenigingen, en bestaat voor een groot deel uit wekelijks vast terugkerende activiteiten. Belangrijkste huurder is de Activiteitenvereniging De Havik. Zie voor de belangrijkste activiteiten de infopagina. Huur van het gebouw, zowel de grote zaal als de bovenzaal is weer mogelijk voor nieuwe initiatieven, verenigingen.

Op dit moment zijn de vaste activiteiten:

Op zaterdag of zondag zijn er bijzondere open bijeenkomsten van de diverse verenigingen.

Geef een reactie