Activiteitenvereniging De Havik

Wekelijks terugkerende activiteiten:
Maandagmiddag:
Sjoelen: aanvang 14:00 uur.
Nieuwe leden welkom.
Dinsdagavond:
Bingo: aanvang 19:30 uur.
Woensdagavond:
Klaverjassen en jokeren: aanvang 20:00 uur.
Dit is een competitieavond voor leden.
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden.
Bestuur: Voorzitter: Heb Wink
Secretaris: Peter van Gangelen
Penningmeester: Jaap de Groot
Informatie lidmaatschap van de vereniging Peter van Gangelen, mailadres:  pj.vangangelen@kpn.nl, of vul het contact-formulier in.
Contributie:    Gezinslidmaatschap: € 40,00 per jaar
Individueel lidmaatschap: € 25,00 per jaar
Het bankrekeningnummer van de vereniging is
3593.03.471 t.n.v. Activiteitencentrum De Havik

Geef een reactie